latinica
Header image alt text

Срећни новогодишњи празници!

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА СТАНОВАЊЕ 23. децембар 2016.
НОВОСТИОБАВЕШТЕЊА 

novogodisnja-cestitka

УСВОЈЕН ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА СТАНОВАЊЕ 22. децембар 2016.
ИЗГРАДЊАНОВОСТИОБАВЕШТЕЊА 

Дана 22. децембра 2016. године, Народна скупштина Републике Србије је на шестој седници другог редовног заседања усвојила Закон о становању и одржавању зграда. Даном ступања на снагу овог закона престаје са радом Републичка агенција за становање, основана у складу са Законом о социјалном становању („Службени гласник РС“, број 72/09). Даном престанка рада Републичке агенције за становање ...

Обилазак градилишта у Старој Пазови

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА СТАНОВАЊЕ 2. децембар 2016.
ИЗГРАДЊАНОВОСТИ 

slika-1

У циљу редовног праћења реализације Програма изградње станова за социјално становање, дана 30. новембра 2016. године, представници Републичке агенције за становање посетили су колеге из општинске стамбене агенције из Старе Пазове. Након одржаног састанка, на којем је било речи о даљим корацима за наставак успешне реализације постојећег пројекта, посећено је градилиште на локацији Фрушкогорска улица бб, ...

kv_089

Народна Скупштина Републике Србије је 10. новембра 2016. године усвојила Закон о потврђивању оквирног споразума о зајму ЛД 1830 (2014) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије („Службени гласник РС – међународни уговори“, број 10/16 ) којим Банка за развој Савета Европе одобрава зајам за делимично финансирање Пројекта, рушења 21 постојећег објекта и ...

Објављен позив за подношење понуда – Панчево

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА СТАНОВАЊЕ 28. септембар 2016.
ИЗГРАДЊАОБАВЕШТЕЊА 

slika-1-pancevo

ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ Панчево објавила је дана 28.09.2016. године на свом сајту и на Порталу јавних набавки позив за подношење понуда за извођење радова на изградњи објекта за социјално становање у Чумићевој улици у Панчеву - Јавна набавка број 04/16-О. Детаљи позива могу се видети на следећем линку: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1241333 Пројекат обухвата изградњу нових станова за социјално ...